8 de set. 2007

Diguem-ho! n°01 ha arribat!!

Amb una mica de retard, arriba el n°01 -o sigui el segon número- de la nostra revista!

"El setembre és un mes d'activitat intensa en molts aspectes. Un cop han marxat els pallagostins de l'estiu, com tan bé els definia Joan Pau Giné, és al torn de la rentrada escolar, el retorn a la feina, la fi de la Universitat Ca­tala­na d'Estiu... En definitiva el retorn a la quo­­tidianitat, per als qui el mes d'agost ha su­po­sat un descans, o almenys un trencament pel que fa al ritme de la resta de l'any. Però a banda de tot això, setembre és pels com­panys del sud de l'Albera, i per tant també per nosaltres, un moment important en el calendari reivindicatiu, ja que durant aquest mes se commemora una de les derrotes més importants pel nostre país, l'onze de setembre, da­ta que és actualment la diada oficial del Principat.
Esperant que arribin les altres diades, com la del 7 de novembre, hem decidit dedicar l'arti­cle central d'aquest número a la rentrada. La ren­trada, que es pot veure des de moltes pers­pectives. La rentrada escolar, la universi­tària o la laboral, ens afecten com a joves nord­-catalans, ja que és per molts una rentrada amb un regust amarg: la rentrada de la privatització universitària, de l'atur, de la precarietat laboral&
Una època de l'any en què les veremes marquen el calendari agrícola i per tant econòmic i so­cial del país, en què Perpinyà s'omple de les fotos de Visa, i els més petits tornen a es­cola, però que per als joves com nosaltres supo­sa moltes coses més.
I per l'Agasalla, la rentrada és també el moment de començar noves activitats!"

Ara, la revista és disponible en versió paper a les llibreries Catalana, Torcatis i Point Virgule de Perpinyà, a la Mediateca, a Ràdio Arrels, i la Universitat de Perpinyà. A cada punt, trobareu un pot per contribuir a finançar els propers números de Diguem-ho!

Diguem-ho! n°01 en PDF (millor baixar-s'ho a l'ordinador abans de llegir-ho): Diguem-ho! n°01

portada n°01

Cap comentari:

Les activitats del Casal

Permanències del Casal: El dilluns i el dimarts de 17h30 a 20h, el dimecres de 16h a 18h30, el dijous i el divendres de 17h30 a 19h30