12 de nov. 2007

Fer mostissa!

Ara que han acabat les veremes és un bon moment per espigolar els gotims lèxics que ens han deixat a cada llaca. Esperant que arribi el moment de podar i recollir els xirments per poder fer torrar rostes, aprendrem alguns mots usats pels somaters, els mossènyers i la resta de veremaires.Tenim expressions a semalades que ens recorden maneres de treballar la terra i coses que passen mentre se fan veremes. Fer mostissa, n'és un exemple. Ve de la paraula most, que designa el suc de raïm abans de fermentar. Quan uns veremaires empastifen la cara d'un company amb raïm, se diu que fan mostissa. Si certs diccionaris diuen que la víctima seria habitualment una dona, nosaltres sem segurs que enguany més d'un nord-català ha acabat tot mostós!

Cap comentari:

Les activitats del Casal

Permanències del Casal: El dilluns i el dimarts de 17h30 a 20h, el dimecres de 16h a 18h30, el dijous i el divendres de 17h30 a 19h30